La Strada maakt gebruik van Cookies

Edel Fashion B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Edel Fashion B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Edel Fashion B.V. verstrekt. Edel Fashion B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

- Uw bankgegevens

WAAROM EDEL FASHION B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

Edel Fashion B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post)te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Edel Fashion B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit levering van goederen, informatie over onze collectie of aanbiedingen.

HOELANG EDEL FASHION B.V. GEGEVENS BEWAART

Edel Fashion B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Edel Fashion B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEONDERZOEK

Op de website van Edel Fashion B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Edel Fashion B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoinsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@edelfashion.com, Edel Fashion B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek te reageren.

BEVEILIGEN

Edel Fashion B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Edel Fashion B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in de verkeerde handen zullen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Edel Fashion B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Edel Fashion B.V. via info@edelfashion.com 

Lastradashoes.com en Lastradashoes.nl is een website van Edel Fashion B.V.. Edel Fashion B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: Grotestraat 14, 5141 HA, Waalwijk

Vestigingsadres: Grotestraat 14, 5141 HA, Waalwijk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 18076812

Telefoon: +31 0 416 651 045

E-mail adres: info@edelfashion.com